Allergi voksen

Allergi hos voksne Allergiske sygdomme skyldes, at immunforsvaret reagerer over for bestemte stoffer i omgivelserne med en abnorm og ændret reaktion. Dette fremkalder symptomer i de organer, der påvirkes, især i huden og i slimhinderne. Allergiske sygdomme viser sig som akutte og kroniske sygdomme i huden eller slimhinderne. Hvor hyppig er allergi? Gennem de seneste 30-40 år er der sket en voldsom stigning i forekomsten af allergi i Danmark og hele den velstående vestlige verden. Allergi er sjældnere i fattige lande, f.eks. i Østeuropa. Man kender ikke den nøjagtige forklaring herpå, men det drejer sig formentlig om forandringer i omgivelserne, d.v.s. ude- og indeklima, infektioner, tobaksrøg og andre luftforureninger og kostfaktorer. Allergi er et tydeligt eksempel på, at vores gener påvirkes af miljøfaktorer. Undersøgelse for allergi Der kan udvikles allergi over for mange stoffer i omgivelserne lige fra det, vi spiser (fødevarer, lægemidler, drikkevarer, slik) til det, vi indånder i naturen, i hjemmet eller på arbejdspladsen. For at finde frem til det, der fremkalder allergi, er det vigtigt, at den praktiserende læge får så grundig en sygehistorie som mulig. Optræder symptomerne f.eks. hvert år i maj måned, er der sandsynligvis tale om allergi for birkepollen, fordi birketræernes pollen kommer på denne årstid. Er der derimod tale om symptomer i juni måned, er der sandsynligvis tale om græspollenallergi. Andre med allergi kan forklare, at symptomerne især kommer ved udsættelse for bestemte dyr, f.eks. kat eller hund, eller på bestemte steder, f.eks. i bestemte bygninger, på arbejdspladsen m.v. Der er to former for allergi, som er almindelige Den ene form for allergi skyldes, at der dannes en bestemt slags antistoffer Immunglobulin E, (IgE) rettet mod almindelige stoffer i omgivelserne – IgE-type allergi. Det drejer sig om pollen fra birk, græs, gråbynke m.fl., stoffer fra kæledyr, hus-støvmider, skimmelsvampe og fødevarer. Allergi-antistofferne har den egenskab, at de kan sætte sig på bestemte celler, som især findes i huden og i slimhinderne. Når f.eks. et pollenprotein kommer i kontakt med det cellebundne IgE antistof, sker der en reaktion, som udløser en akut betændelse. Den akutte betændelse kan gå over i kronisk betændelsestilstand ved vedvarende påvirkning. Mest udbredt er høfeber, fødemiddelallergi, insektgiftallergi, nældefeber, børneeksem (astmaeksem) og lægemiddel-allergi. Den anden hovedform for allergi skyldes, at bestemte celler genkender og reagerer over for stoffer i omgivelserne – celletype allergi. Det mest almindelige eksempel er nikkeleksem. Gummihandsker kan give begge former for allergi. “Celletype” allergi pga. kontaktallergi over for bestemte kemikalier tilsat gummimassen. “IgE-type” allergi (latex-allergi) pga. IgE antistoffer mod latexproteiner. Ved latex-allergi er der ofte krydsreaktioner og alvorlige allergiske reaktioner over for banan, kiwi, avocado, tomat, kartoffel m.fl. Latex-allergi kræver særlige foranstaltninger ved hospitalsophold, tandlæge og operation.